در تکنیک های شکستن گذرواژه (password cracking) داشتن یک فایل از لیست کلمات جامع یکی از مهمترین بایدهاست، این لیست باید ترکیبی از کاراکترهای مختلف باشد اما ساخت چنین لیستی از کلمات به صورت دستی بسیار دشوار و وقت گیر است. نرم افزار crunch یکی از نرم افزارهای قدرتمند لیست ساز کلمات است که با…ادامه مطلب