بایگانی برچسب: s

Linux Debian Administrator | part 1

باتوجه به تیتر مقاله و روشن بودن راه آن میپردازیم به اصل موضوع و از تعریفات اولیه اجتناب میکنیم. در برخی از موضوعات این مقاله برای جلوگیری از مطالب تکراری از مقاله های ایمان عزیز استفاده میکنم که در اخر این پارت اشاره خواهم کرد.(آموزش فارسی LPIC 1) سعی میکنیم این دو مقاله مکمل یکدیگر باشند.

 

برای پارت هایی از این مقاله که مثل این پارت تعداد دستورات و معرفی آنها زیاد هست برای حفظ چارچوب اصلی مقاله از توضیح کامل آن دستور (مثل همه اپشن های دستور ها) صرف نظر میکنم ولی در پایان هر پارت یه فایل pdf ضمیمه خواهد شد که تمام  اپشن های دستورات مربوط به همان مقاله یا پارت مربوطه کامل تر و با معرفی اپشن های مفید و بیشتر در آن قرار خواهد گرفت که در این پارت معرفی کاراکتر های ویژه جزو همین pdf خواهد بود.

ادامه‌ی خواندن