سلام دوستان . سازمان و یا شبکه ای رو فرض کنید که صرفا جهت نظارت و کنترل بیش تر از پروکسی سرور بر روی گروهی از روتر ها استفاده می کنند . همان طور که می دانید بعد از راه اندازی سرویس پروکسی , آن سرویس بر روی یک پورت و روی آی پی مشخص…ادامه مطلب